Welkom nieuwe vrijwilligers!

Afgelopen maandag 9 maart, heeft de informatiebijeenkomst plaatsgevonden voor leden en ouders die middels de belactie zijn benaderd. Tot onze vreugde hebben vier mensen aangeboden om per direct te helpen bij het wedstrijdsecretariaat. Nog eens drie gaan op korte termijn inschrijven om te helpen. Daarmee hebben we een mooie eerste stap gezet om de taken meer te spreiden.
Voor de nieuwe vrijwilligers betekent hun toezegging concreet dat zij 1 keer in de maand een dagdeel als gastheer of gastvrouw het wedstrijdsecretariaat voor hun rekening nemen.  Als wedstrijdsecretariaat vervul je een belangrijke taak om de dag soepel te laten verlopen en om uiteindelijk zoveel mogelijk jongeren te laten voetballen en plezier te laten beleven. Wij willen de nieuwe vrijwilligers van harte welkom heten en wensen hun veel succes bij hun taken!
Natuurlijk is de taskforce nog niet klaar. We willen meer leden en ouders betrekken als vrijwilliger bij het wedstrijdsecretariaat. De leden die helaas verhinderd waren op de informatiebijeenkomst worden nog eens gebeld door de Taskforce. Ook zal op competitiezaterdagen ouders langs de kant actief gevraagd of zij mee willen helpen in de club. Immers, samen maken wij de vereniging V.V.O.R.
Taskforce vrijwilligers
Patricia, Ulrike, Caroline, Sjoerd en Pim