Extra Algemene Leden Vergadering di 10 april 2018

Komende dinsdag is er een extra Algemene Leden Vergadering (ALV). Het hoofdonderwerp – zeer belangrijk voor de toekomst van VVOR – op de agenda:
Verbouwing kantine en de daarbij horende financiering.
Er zijn forse investeringen nodig en dat gaat uiteindelijk iedereen aan! Dus kom naar de ALV en beslis mee !!!

In de vergadering van 14 november 2017 is dit onderwerp ook besproken. Er kon toen geen definitief besluit worden genomen omdat niet 2/3 van de leden aanwezig was. Toen is besloten om de opties die op tafel lagen nader uit te werken, de financiering rond proberen te krijgen (subsidie aanvragen, fondsen regelen) en in het voorjaar een concreet plan voor de leggen aan een ALV waar dan wel besluitvorming kan plaatsvinden.

Wel nu, het is zover!

Dinsdag 10 april 2018, aanvang: 20.00 uur. Zet het alsnog in je agenda.
Kom naar De Venhoeve. De koffie zal klaarstaan.
Mis het niet!