VVOR maakt werk van VOG verklaringen

Afgelopen week zijn weer 78 Verklaringen Omtrent het Gedrag (VOG) aangevraagd bij justitie. Betrokkenen hebben een mail (link)gekregen en een reactie van Justitie.
Let op: Het is belangrijk om deze link te bevestigen zodat de belangrijke VOG verklaring wordt ontvangen. Een kopie hiervan moet dan bij het secretariaat ingeleverd worden.

Wat is een VOG?
Een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) is een verklaring waaruit blijkt dat uw gedrag in het verleden geen bezwaar vormt voor het vervullen van een specifieke taak of functie in de samenleving.

[Rotterdam Sportsupport, 8-1-2019]:

Er is in de media momenteel veel aandacht voor misbruik in de sport. Misbruik heeft ingrijpende gevolgen voor alle betrokkenen en beperkt zich ook zeker niet tot de sport alleen. Toch hebben we als sport, als vereniging en als vrijwilliger wel de mogelijkheid én de verantwoordelijkheid om de kans erop te verkleinen.

Wat kun je als club doen om misbruik te voorkomen?
Zorg dat de vereniging beschikt over een geldige Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) van alle vrijwilligers die met jeugd of kwetsbare groepen werken.
Hiermee voorkom je dat mensen die eerder veroordeeld zijn voor ontucht, bij jouw club aan de slag kunnen. Ook schrikt het (potentiële) daders vaak af om bij jouw club aan de slag te willen.