Wessel Tammes overleden

Met het overlijden van Wessel Tammes verliest VVOR een van de grootste supporters. Wessel is vele jaren lid geweest van VVOR en heeft als vrijwilliger veel gedaan. VVOR is hem daar zeer dankbaar voor.

De laatste jaren zagen we Wessel (l) elke zaterdag met zijn maatje Koos Bal (r) voor of in de kantine van VVOR, waar zij de wedstrijden volgden.


We wensen de familie alle sterkte bij het verwerken van dit verlies. De crematie heeft inmiddels in kleine kring plaatsgevonden. 

Ongetwijfeld valt er veel meer om op terug te kijken; laten we dit doen (laatste zin van de rouwkaart):

“Neem geen cake of koffie
drink liever een laatste glas
en herinner mij optimistisch, zoals ik was.”