Contributie betaling

Beste VVO-ers,
u zult wel denken … 31 2/3 % waar gaat dit over ??

Welnu, we hebben van de penningmeester te horen gekregen dat dit het percentage is van de leden dat de contributie tot nu heeft betaald.

U denkt misschien, mwoi, gaat de goede kant op … maar dit is nog volstrekt onvoldoende:

De contributie is bij vooruitbetaling verplicht te betalen vóór 1 september.

Dit is niet zomaar, in het begin van het seizoen zijn veel kosten verschuldigd zoals de inschrijving bij de KNVB. VVOR kan dit niet voorschieten. Dus denkt u OEPS de contributiebetaling is nog even blijven liggen; graag per ommegaande voldoen.

Bedankt namens VVOR