Verplaatsen/afmelden wedstrijden Jeugd

Het kan gebeuren dat een wedstrijd verplaatst moet worden vanwege bv een gebrek aan spelers of andere omstandigheden. Hieronder staat beschreven hoe dit gedaan kan worden.

Let op: wedstrijden die door de club worden afgelast vanwege weersomstandigheden vallen hier niet onder. Deze wedstrijden worden door de club en/of KNVB opnieuw ingedeeld of geschrapt.

 

Probeer, voordat je een verzoek indient om de wedstrijd te verplaatsen, altijd eerst om spelers te lenen van andere elftallen. Dat kan via de   trainer, indien er in de eigen leeftijdsgroep geen spelers beschikbaar zijn via de coördinator of zelf rechtstreeks bij trainers van andere teams.

 

Verplaatsen wedstrijd:

Het verzoek om een wedstrijd te verplaatsen kan 2 weken voor de wedstrijddag worden ingediend bij Kees Arkenbout van het wedstrijd secretariaat via een email aan: kees1@kpnmail.nl Kees is ook bereikbaar via 06-45101107.

Naast het verzoek aan Kees ook graag een bericht aan je coördinator 

Kees zal vervolgens contact opnemen over het verdere verloop.

Afmelden op korte termijn:

TOT uiterlijk Donderdag”’ avonds   20:00 uur

Vanzelfsprekend kan het een enkele keer voorkomen dat een team onverwachts op korte termijn niet in actie kan komen. Volg dan dezelfde procedure als hierboven beschreven. Houd er wel rekening mee dat het afzeggen voor een wedstrijd op het laatste moment erg vervelend kan zijn en dat de KNVB mogelijk geen medewerking verleend en niet ingehaald kan worden.

 

Kees Arkenbout

Wedstrijdzaken jeugd VVOR