Richard van Hillo gekozen tot voorzitter van VVOR

Tijdens de algemene ledenvergadering van VVOR op dinsdagavond 17 december 2019 is Richard van Hillo gekozen tot voorzitter van VVOR. Richard is al zo’n 10 jaar actief binnen VVOR en vult graag de openstaande post in. De afgelopen maanden was hij al actief als interim-voorzitter. VVOR is blij dat het bestuur weer compleet is en wenst hem alle succes.

Aan het einde van de vergadering was er nog een feestelijk moment; Wijnand van Haaren werd benoemd tot lid van verdienste en ontving van de kersverse voorzitter een bijbehorend speldje.