Complex is niet voor niks afgesloten !!

Overlast 
Helaas merken we dat, ondanks het afsluiten van het sportcomplex, de sportvelden soms alsnog worden betreden. Dit betreft vaak jongeren (vaak niet-leden) die zichzelf toegang verschaffen door over hekken te klimmen. Dit is uiteraard om meerdere redenen geen gewenste situatie. Belangrijkste argument hiervoor is dat het uitvoeren van groepsactiviteiten niet meehelpt in het bestrijden van corona.

Illegale activiteiten
Bij constatering van “inklimmen en samenkomen van grote groepen” kan direct de politie kan worden gebeld. Wij vragen eenieder dan ook om bij constatering van dit soort activiteiten direct te bellen (0900-8844).

Bovenstaande geldt in ieder geval tot 6 april.