Het Jeugdfonds Sport & Cultuur Rotterdam helpt!

Is het lastig om de lessen te betalen? Het Jeugdfonds Sport & Cultuur Rotterdam helpt! Het Jeugdfonds Sport & Cultuur Rotterdam betaalt het lesgeld en/of benodigdheden voor kinderen en jongeren uit gezinnen waar thuis te weinig geld is.

Hoe werkt het?
Je kunt als ouder / verzorger niet zelf een aanvraag indienen bij het Jeugdfonds Sport & Cultuur Rotterdam. Dat kan alleen gedaan worden door een intermediair, bijvoorbeeld de leerkracht, iemand van het sociaal wijkteam, schuldhulpverlening of van jeugdzorg. Hij of zij kent de spelregels en weet of je kind in aanmerking komt. Als de aanvraag goedgekeurd is, kan je kind vaak al binnen drie weken sporten of op les. Wil je een aanvraag indienen? Download dan alvast deze inschrijfkaart, vul hem in en neem hem mee naar de afspraak met de intermediair.

JFSC_Inschrijfkaart_achterkant

Er is altijd wel een Jeugdfonds Sport & Cultuur in de buurt. Je vindt de contactgegevens van alle fondsen op de website van het Jeugdfonds Sport & Cultuur.

Wat is het bedrag?
Het Jeugdfonds Sport & Cultuur bepaalt het bedrag op basis van de hoogte van het lesgeld en eventueel de benodigdheden. Na goedkeuring van de aanvraag wordt de bijdrage rechtstreeks aan ons betaald.

Meer weten over de werkwijze van het Jeugdfonds Sport & Cultuur? Neem dan contact met ons op via rotterdam@jeugdfondssportencultuur.nl of via 010-4790137.