Contributie Inning

Beste leden van VVOR. Jaarlijks bent u als lid verplicht de contributie te betalen voor het begin van het nieuwe seizoen, dit jaar voor 1 september. Op dit moment is pas ca. 40% van de contributies ontvangen.

Het verzoek om voor het eind van de maand de contributie te betalen.

Met de inkomsten van de contributie betaalt VVOR alle kosten zoals de huur van de velden, gas en elektra, onderhoud van de kantine en kleedkamers en de aanschaf van materialen zoals ballen.

Het is dus van groot belang dat de contributie op tijd wordt betaald.

Vanzelfsprekend houdt VVOR rekening met de financiële situatie van de leden en is er de mogelijkheid om een betalingsregeling met het bestuur af te spreken.  

Indien de contributie niet wordt betaald of een regeling wordt getroffen zijn we helaas genoodzaakt om de betreffende speler te schorsen.