Complex is niet voor niks afgesloten !!

Overlast Helaas merken we dat, ondanks het afsluiten van het sportcomplex, de sportvelden soms alsnog worden betreden. Dit betreft vaak jongeren (vaak niet-leden) die zichzelf toegang verschaffen door over hekken te klimmen. Dit is uiteraard om meerdere redenen geen gewenste situatie. Belangrijkste argument hiervoor is dat het uitvoeren van groepsactiviteiten niet Lees Meer …