Jeugdcommissie

 voorzitter  Kirsten Alarcon Moena k.alarconmoena@gmail.com
 secretaris  Gert Jan Masmeijer jeugdbestuur@vvor.nl
 technische zaken  Richard van Hillo richard@vanhilloadvies.nl
 technische zaken en materiaal  Chris Alarcon Moena w.a.l.o@hotmail.com
 externe contacten  Mike Lancel mikelancel@live.nl
 algemeen  Ronald de Klerk ronalddeklerk@upcmail.nl
 algemeen  Marcel van Overbeek marcel.vanoverbeek@hotmail.nl
 technisch jeugdcoördinator  Dick Fransen d.fransen@hetnet.nl

functionarissen:

wedstrijdsecretariaat Kees Arkenbout kees1@kpnmail.nl
scheidsrechters vacant
toernooien Han Koolen toernooien@vvor.nl