Agenda – Alg.Leden Vergadering

Agenda Algemene Ledenvergadering  Datum: 14 november 2017 Locatie: Kantine VVOR Aanvangstijd: 20:00 uur Opening Ingekomen stukken Notulen vergadering 22 november 2016 Jaarverslagen jeugdsecretaris en normen en waarden commissie seizoen 2016/2017 Financieel jaaroverzicht Verslag kascontrolecommissie seizoen 2016/2017 Vaststelling begroting Bestuurssamenstelling:  secretaris  Lees Meer …