Agenda ALV 17-12-2019

Agenda Algemene Ledenvergadering Datum: 17 december 2019Locatie: Kantine VVORAanvangstijd: 20:00 uur • Opening• Bestuurssamenstelling:       – voorzitter benoeming • Ingekomen stukken• Notulen vergadering 4-12-2018• Jaarverslagen jeugdsecretaris en normen en waarden commissie seizoen 2018/19• Financieel jaaroverzicht• Verslag kascontrolecommissie seizoen 2019/2020• Lees Meer …