ALV dinsdag 15 dec 2020, 20.00 uur – online

De Algemene ledenvergadering van VVOR zal dinsdag 15 december plaats vinden vanaf 20.00 uur. In verband met de maatregelen die door de overheid zijn genomen wordt de vergadering online gehouden.
Hieronder staan een aantal praktische punten toegelicht:

MS-Teams
De vergadering wordt via MS-Teams gehouden. Leden die problemen hebben met MS-Teams kunnen contact opnemen voor een maatwerk oplossing.

Aanmelden
Leden die de vergadering willen bijwonen moeten zich van te voren aanmelden en hun mailadres doorgeven zodat ze kunnen worden uitgenodigd.

Agenda
De agenda kan <hier:  Agenda Algemene ledenvergadering dd 15-12-2020  > worden gedownload.

Vergaderstukken
De stukken kunnen worden ingezien/worden meegenomen op de zaterdagen 5 en 12 december tussen 11.00 en 15.00 uur of op afspraak via MS-Teams.
N.B.: Het verslag van de vergadering van 15 december 2020 zal in januari met de leden die aanwezig waren worden gecommuniceerd.

Vragen
Verder is het noodzakelijk dat uiterlijk 48 uur voor de ALV vergadering de vragen schriftelijk worden ingediend.

Aanmeldingen en vragen kunnen via het email adres van de secretaris (secretarisvvor@hotmail.com) of voorzitter (voorzitter@vvor.nl) worden ingediend.