Opzeggen lidmaatschap jeugdleden

VVOR is druk bezig met de voorbereiding voor het nieuwe seizoen. Om de voorlopige indeling van de teams te kunnen maken is het belangrijk dat we weten wie er gaan stoppen. We vragen alle jeugdleden die na het huidige seizoen gaan stoppen bij VVOR om dit door te geven voor 1 juni door een mail te sturen aan jeugdbestuur@vvor.nl Bij opzegging na 1 juni zullen administratiekosten in rekening gebracht worden.