Jeugdteams 2021-2022

Onder Teams/Jeugd/Jeugdteams zijn de voorlopige teamindelingen voor het komende seizoen gepubliceerd. De samenstelling van de teams gebeurd door de coördinator in nauw overleg met trainers. Hierbij wordt met veel zaken rekening gehouden, zoals niveau van een speler/speelster, ontwikkeling, voorkeur (bij vriendjes/vriendinnetjes willen blijven) en soms ruimte in een leefijdscategorie waardoor besloten kan zijn een kind (tijdelijk) onder of boven zijn leeftijd te plaatsen.
Mocht u uw kind niet terug kunnen vinden in de lijsten, neem dan even contact op met de jeugdcommissie via mail jeugdbestuur@vvor.nl