Van het bestuur

Beste leden van VVOR,
Tijdens de Algemene Ledenvergadering van 12 december 2022 werd duidelijk dat er bij leden behoefte was een voorstel te doen inzake de bestuurssamenstelling. Afgesproken is dit voorstel te behandelen in een extra ALV op 24 januari 2023.

Inmiddels is er een aangepast voorstel opgesteld en dit is al verzonden aan leden, door de opstellers. Het bestuur heeft dit stuk echter nog niet behandeld. Het is nog niet in een ALV geweest en het is nog niet getoetst of het inhoudelijk correct is. Het gaat uit van een verwarrende bestuurssamenstelling, die niet goedgekeurd is door de ALV en getoetst is aan de statuten/reglementen van VVOR. Het geeft verwarring en een onjuist beeld.

Het is, naar de mening van het bestuur, een afgeleide van het voetbalbeleidsplan dat al een jaar op de site staat. (Vandaar de Facebook post, red.)

Samenvattend zegt het bestuur,
dat het rondgaande stuk bestuurssamenstelling niet correct is en verwijst de leden van VVOR ten aanzien van het huidige beleid naar het voetbalbeleidsplan dat op de site staat.