Herinrichting van Sportcluster “de Boszoom”

Op 7 juni 2023 heeft de gemeente Rotterdam (stadsontwikkeling / PMB stadsinrichting) een presentatie gehouden over de herinrichting van Sportcluster “de Boszoom”. Dit plan is reeds goedgekeurd op 30 mei 2023. VVOR valt onder Boszoom Noord.

Beste VVO-er,
Zoals u wellicht weet bestaat er een groot plan genaamd “Ontwerp-partiële herziening Omgevingsvisie Rotterdam – Oostflank (plan A/Z)”. Hieronder schetsen we wat dit betekent voor VVOR.

In het kort:

  • VVOR blijft tot 2035 gevestigd op de huidige locatie.
  • Zwarte Pijl verhuist in 2024 naar de “overkant” en voegt zich bij PKC, SwiftBoys en SDV. Er komen daar 3 kunstgrasvelden en een nieuwe kantine.
  • VVOR gaat in 2024 gebruik maken van een extra veld (voormalige veld van Zwarte Pijl).
    Wat er met de kantine van Zwarte Pijl gebeurt is nog onzeker.

Extra veld voor VVOR
Een extra veld voor VVOR is hoogst gewenst, we kampen immers nu al met een te kort aan speel- en trainingsruimte. Eveneens hebben we een wachtlijst van zo’n 80 personen. We krijgen dan ook op de zaterdag meer speelruimte en de late aanvangstijden die we nu moeten hanteren zijn dan hopelijk van de baan. Ook hebben we dan een uitwijk voor doordeweekse beker- en oefenwedstrijden, zodat de overige trainingen niet meer verstoord hoeven te worden.

2035
Na 2035 gaat de boel ook voor VVOR veranderen en zullen we waarschijnlijk op gaan schuiven naar het huidige volkstuinencomplex, wat in de plannen gaat verdwijnen. Hoe dit eruit komt te zien is nog wat koffiedik kijken.

Al met al, voor VVOR niet ongunstig.
Het Bestuur

N.B.:
1) Het originele plan. Klik hier >>> 230531 Ontwikkelplan sportcluster Boszoom-Toepad (1)

2) Grote plan Oostflank >>> http://www.rotterdam.nl/oostflank

 

uit het plan:

1.2 Hoe zijn de sportverenigingen betrokken?
In de afgelopen periode heeft de gemeente verschillende gesprekken gevoerd met de betrokken sportverenigingen.
Dit was met meerdere sportverenigingen gezamenlijk of individueel. Het doel van deze gesprekken was om input op te halen, informatie te toetsen, duidelijkheid te geven en draagvalk voor het Ontwikkelplan te vergroten. Rotterdam Sportsupport heeft hierin een adviserende rol gehad en stond de verenigingen bij.

Een kort overzicht:

1e ronde: juni en augustus 2022
De betrokken verenigingen zijn gezamenlijk geïnformeerd over de aanpak van het Ontwikkelplan en de Oostflank-ontwikkeling en zij hebben hun wensen en eisen meegegeven aan de gemeente.
2e ronde: november en december 2022
De gemeente heeft op 28 november haar Voorstel Boszoom-Toepad aan alle clubs gepresenteerd en heeft daarna individuele gesprekken met de verenigingen gevoerd over het voorstel. De reacties zijn daarna zo mogelijk verwerkt in het Ontwikkelplan.
3e ronde: voorjaar 2023
De gemeente heeft diverse gesprekken gevoerd met de verenigingen, individueel en geografisch geclusterd, over verschillende scenario’s. Dit heeft geleid tot het genomen bestuurlijke besluit over dit Ontwikkelplan. Daarnaast heeft Rotterdam Sportsupport bij de sportverenigingen een vitaliteitsscan uitgevoerd. Deze scan geeft onder andere inzicht in de financiën en vitaliteit van de verenigingen. De afweging van de spijtvrije maatregelen is mede gebaseerd op deze vitaliteitsscan.
Anderzijds heeft de vitaliteitscan ook het doel om de betrokken sportverenigingen bewust te maken van hun eigen situatie en daarmee voor te bereiden op veranderingen
die er mogelijk aankomen.

 

Boszoom-Noord
Voetbalvereniging Zwarte Pijl verhuist naar sportcomplex Boszoom-Zuid. . Slopen van het bestaande clubgebouw van Zwarte Pijl of verkennen gebruik door VVOR.

Boszoom-Zuid
Voetbalverenigingen SDV en Zwarte Pijl verhuizen naar sportcomplex Boszoom Zuid. . Er wordt een demontabel clubgebouw geplaatst voor SDV en Zwarte Pijl . 3 natuurgras-voetbalvelden worden omgezet naar 3 kunstgrasvelden; 2 velden voor SDV en Zwarte Pijl en 1 veld voor gezamenlijk gebruik door PKC en Swift Boys.