Herinnering Contributie (vervaltermijn verlopen)

Beste VVO-er, 
Als lid betaal je ieder jaar contributie. Deze bijdrage wordt gebruikt om de kosten te dekken van o.a. het gebruik van de velden, onderhoud van het complex, bijdrage aan de KNVB, energieverbruik en aanschaf van ballen en materialen.

Veel van die kosten moeten we voldoen aan het begin van het seizoen. Het is dus van groot belang dat de contributie op tijd wordt betaald. We vragen elk jaar dit uiterlijk te doen op 1 september.

Die datum is verstreken en slechts 30% heeft betaald. Jammer, werk mee en betaal nu zo snel als mogelijk.

Betalen in termijnen.
Het is mogelijk in 4 termijnen (1 september, 1 november, 1 januari en 1 maart) te betalen. Geef dit dan wel aan bij de penningmeester of via het secretariaat van VVOR (contributie@vvor.nl), ter voorkoming van onnodige aanmaningen.

Bij niet betalen
Indien blijkt dat de contributie of een deel daarvan niet wordt betaald, krijgt u eerst een aanmaning waarbij kosten in rekening kunnen worden gebracht. Als betaling echt uitblijft zullen we helaas maatregelen moeten nemen in de vorm van een train- en speelverbod. Laat het niet zover komen, u dupeert hiermee niet alleen de vereniging maar ook uw teamgenoten!!

Zie ook de contributie pagina op deze site voor meer info: https://www.vvor.nl/club/contributie/

Jeugd Fonds
Helaas kunnen niet alle kinderen sporten omdat niet elke ouder/verzorger dit kan betalen. Kom jij uit een gezin waar niet genoeg geld aanwezig is om jou te laten sporten op een sportvereniging? En ben je tussen de 4 en 18 jaar? Dan kan Jeugdsportfonds je misschien wel helpen. Zij kunnen zorgen dat de contributie en/of materialen worden betaald, klik hiervoor op deze link: jeugdfondssportencultuur

Volwassenen Fonds
Ben jij 18 jaar of ouder en blijft er geen geld over om mee te doen aan activiteiten als voetbal. Het Volwassenenfonds Sport & Cultuur zorgt ervoor dat de contributie en/of materialen worden betaald voor volwassenen die leven rond het bestaansminimum, klik hiervoor op deze link: volwassenenfonds