Contributie, 25% heeft nog niet betaald

VVOR vraagt van haar leden een contributie per jaar, de betaling moet voor 1 september zijn voldaan. Deze inkomsten worden gebruikt om de kosten te dekken van o.a. huur van de velden, onderhoud van het complex, bijdrage aan de KNVB, energieverbruik en aanschaf van ballen en materialen.
Het is dus van groot belang dat de contributie op tijd voor wordt betaald. Daarbij heeft u de mogelijkheid om in 1 keer of in 4 termijnen (4 termijnen voor 1 september, 1 november, 1 januari en 1 maart) te betalen.

Op dit moment heeft ca. 25% nog niet betaald. Als de contributie niet per omgaande wordt betaald of een afspraak gemaakt om in delen te betalen zijn we genoodzaakt om voor de betreffende spelers een trainings- en speelverbod in te stellen.

Fondsen
Helaas kunnen niet alle kinderen sporten omdat niet elke ouder/verzorger dit kan betalen. De gemeente vindt dat iedereen moet kunnen sporten op een sportvereniging. Voor kinderen tussen de 4 en 18 jaar kan Jeugdsportfonds je misschien wel helpen. Zij kunnen zorgen dat de contributie en/of materialen worden betaald, zie bijgevoegde link naar jeugdfondssportencultuur

Ben jij 18 jaar of ouder en blijft er geen geld over om mee te doen aan activiteiten als voetbal. Het Volwassenenfonds Sport & Cultuur zorgt ervoor dat de contributie en/of materialen worden betaald voor volwassenen die leven rond het bestaansminimum, zie bijgevoegde link naar volwassenenfonds