Alg.Ledenvergadering (agenda)

Agenda Algemene Ledenvergadering Datum: 12 december 2022Locatie: Kantine VVORAanvangstijd: 20:00 uur Opening Ingekomen stukken Notulen vergadering 05-04-2022 Jaarverslagen jeugdcommissie en normen en waarden commissie seizoen 2021/2022 Financieel jaaroverzicht Verslag kascontrolecommissie seizoen 2021/2022 Vaststellen kascontrolecommissie Vaststelling begroting Vaststellen contributie 2023/2024 Vacatures: Voorzitter aftredend en herkiesbaarCommissieleden t.b.v. wedstrijdsecretariaat en technische commissieVrijwilligerscoördinator en contactpersonen financieel en veilige omgeving Verder lezen…

Berichten op de website

Heeft u iets te melden over VVOR, een wedstrijdverslag van uw of jouw team, een verslag van een  activiteit of een actie van een commissie of iets dergelijks … Mail dit dan naar info@vvor.nl Hans(webmaster)

Frits Kluin (77) overleden

Ons bereikte het bericht dat Frits Kluin is overleden. Hij is bij VVOR leider geweest van diverse jeugdelftallen en heeft diverse toernooien georganiseerd.Daarnaast was hij altijd langs de lijn te vinden als supporter van zijn zoon Eduard. We wensen de familie alle sterkte. Een foto uit 2004. Kantine VVOR.