Club

V.V.O.R, staat voor Voetbal Vereniging Oost Rotterdam, en is opgericht op 3 juli 1925.

Van oorsprong voortgekomen uit de Christelijke Jongemannenvereniging Onésimus, heette de club bij oprichting Voetbal Vereniging Onésimus (VVO) en speelde in de Christelijke Nederlandse Voetbal Bond. In 1940 werd de christelijke voetbalcompetitie opgeheven en sloot de club zich aan bij de toenmalige Nederlandse Voetbal Bond. Om verwarring te voorkomen is de R van Rotterdam toegevoegd omdat er al een VVO in NVB-verband in Gelderland speelde.
Vanaf 1972 is na een verenigingsstructuurwijziging de naam Onésimus gewijzigd in Oost.

Complex-50-Eerste_steenDe club bestaat dus over 2 jaar 100 jaar en we sturen aan op een 100 jarig feest.

Het sportpark de Venhoeve is bewoond vanaf 11 augustus 1973. Momenteel beschikken we over 3 sportvelden , 1 hoofdveld, traditioneel gras en 2 kunstgrasvelden en beschikken we over een leuk mini court. 2 jaar terug heeft de accommodatie een behoorlijke facelift ondergaan. Na de verbouwing beschikken we over 10 kleedkamers en een prachtige fysioruimte. Ook de kantine heeft prachtige update ondergaan waar mee we als VVOR best voor de dag kunnen komen. Uitermate trots zijn we ook op al onze vrijwilligers, die er voor zorgen dat er op de zaterdag ongeveer 18/20 thuiswedstrijden gespeeld kunnen worden, incl. voorzien van een hapje en een drankje. Dat wil niet zeggen dat de roep om nog meer vrijwilligers gestaakt is. Op veel pekken kunnen we nog ondersteuning gebruiken.

Ons 1e team speelt momenteel in de 4e klasse, het 2e team komt uit in de reserve 2e klasse, het 3e speelt in de reserve 3e klasse en 4e draait in de reserve 5e klasse mee. VVOR 5 speelt in de reserve 6e klasse. Dit jaar starten we met 3 Onder 23 teams. Er is evt. nog ruimte voor een 6e senioren team.

Beretrots zijn we op onze dames. Dit seizoen vertegenwoordigd in Vrouwen 1 (2e klasse),Vrouwen 2, MO20, MO17 en MO15. De samenwerking met onze selectie en de vrouwen verloopt prima.

Ook dit jaar starten we weer met de mini’s. Deze trainen door de weeks en spelen een eigen Champions league op de zaterdag op ons mini court. Van de mini’s naar de “de Oudjes” VVOR heeft een bloeiende WFB afdeling (Walking Football) momenteel sporten 12 tot 14 leden iedere donderdag morgen op ons complex, sporten en genieten van een kopje koffie is het motto.

Passen en meten blijft het tijdens de trainingen, immers 42 teams willen graag trainen. En dat is dus inschikken. Het probleem zou zijn opgelost als we over een 4e (kunstgras)veld konden beschikken.

Voorlopig hebben we 34 jeugdteams voor de competitie ingeschreven, een 45+ team voor de vrijdag en een hallenteam. Momenteel staan er ruim 900 leden genoteerd in sportlink.

Ons jeugdbeleid is een belangrijkste pijler in het voort bestaan. Immers wie de jeugd heeft, heeft de toekomst. Aangezien VVOR zijn voortbestaan staaft en toespitst op de pure amateurstatus is het van groot belang dat er een goede doorstroming ontstaat naar onze selectie. Ons streven is er dan ook voortdurend op gericht trainers aan te stellen die volgens onze normen en waarden jeugd opleiden en begeleiden. De kwaliteit van onze trainersstaf achten wij dan ook van het grootste belang voor een succesvolle toekomst. Vorig jaar hebben wij ter ondersteuning VVOR geabonneerd op het “Speler Volg Systeem”. Het systeem dat trainers, leiders en overige geïnteresseerden enorm helpt bij het begeleiden van trainingen en teams. Het neemt niet weg dat er regelmatig vacatures ontstaan bij onze jeugdteams.

We zijn ook driftig opzoek naar leden die plaats willen nemen in de technische commissie, zodat de kwaliteit in de gehele technische staf gewaarborgd wordt.

Het voetbalbeleidsplan 2021 is herschreven en is te lezen op de site van VVOR: < klik hier >

VVOR heeft de ambitie om met haar elftallen zo hoog mogelijk te spelen. Aan de andere kant is het van groot belang dat iedere speler van VVOR het naar zijn/haar zin heeft bij de club. M.a.w. het speelgenot is van groot belang, zowel op prestatieniveau dan wel in de lagere klassen. Lid worden van VVOR betekent dat positief gedrag geëist en gewaardeerd wordt. Van de ouders wordt verwacht, dat wanneer hun zoon of dochter lid wordt van VVOR, ook zij een positieve bijdrage leveren in houding en gedrag en tevens meedraaien in het vrijwilligerswerk. Zij worden er dan ook op aangesproken wanneer dit achterwege blijft

Al met al, denk ik, dat het een uitstekende reden is om lid van VVOR te worden en te blijven.

PFhenkvanderlindenHenk van der Linden,
secretaris VVOR