Club

V.V.O.R, staat voor Voetbal Vereniging Oost Rotterdam, en is opgericht op 3 juli 1925.

Van oorsprong voortgekomen uit de Christelijke Jongemannenvereniging Onésimus, heette de club bij oprichting Voetbal Vereniging Onésimus (VVO) en speelde in de Christelijke Nederlandse Voetbal Bond. In 1940 werd de christelijke voetbalcompetitie opgeheven en sloot de club zich aan bij de toenmalige Nederlandse Voetbal Bond. Om verwarring te voorkomen is de R van Rotterdam toegevoegd omdat er al een VVO in NVB-verband in Gelderland speelde.
Vanaf 1972 is na een verenigingsstructuurwijziging de naam Onésimus gewijzigd in Oost.

Complex-50-Eerste_steenDe club bestaat dus ruim 90 jaar en de vooruitzichten zijn er op gericht dat we zeker willen aansturen naar een 100 jarig bestaan…

Het sportpark de Venhoeve is bewoond vanaf 11 augustus 1973. Momenteel beschikken we over 3 sportvelden; het hoofdveld (gras), twee kunstgrasvelden en een klein extra trainingsveld. Verder zijn er 10 kleedkamers. Tevens werken we nauw samen met onze buurvereniging Zwarte Pijl en lenen voor de zaterdagen hun kleedruimten en indien mogelijk hun speelveld. Vanwege de groei van ons ledenbestand huren we momenteel extra speelruimte op de zaterdagen aan “de overkant” van ons eigen terrein (vm Lacrosse veld)

Ons 1e team speelt momenteel in de 3e klasse, het 2e team komt uit in de reserve 2e klasse.
Ons VR1 team speelt 3e klasse.
Tevens beschikken we over een aantal recreatieve team senioren-, een veteranen- en een zaalteam.

Verder hebben we een enthousiast 35+ en 45+ team en zijn we gestart met Walking Football.
V.w.b de jeugd hebben we een aanzienlijk aantal jeugdteams waaronder ook meiden teams en minipupillen. Het totale ledental bedraagt rond de 900 leden.
Samenwerkingsverbanden zijn nog steeds van kracht met Rotterdam Sportsupport, Sport & Recreatie, KNVB. Met regelmaat wordt ons complex gebruikt door scholen vanuit de Alexanderpolder m.b.t. hun sportdagen en toernooien.

Zoals u merkt is ons jeugdbeleid een belangrijkste pijler in het voort bestaan. Immers wie de jeugd heeft, heeft de toekomst. Aangezien VVOR zijn voortbestaan staaft en toespitst op de pure amateurstatus is het van groot belang dat er een goede doorstroming ontstaat naar onze selectie. Ons streven is er dan ook voortdurend op gericht trainers aan te stellen die volgens onze normen en waarden jeugd opleiden en begeleiden. De kwaliteit van onze trainersstaf achten wij dan ook van het grootste belang voor een succesvolle toekomst. Steeds meer (jeugd)trainers behalen hun certificaat als jeugdtrainer. VVOR heeft de ambitie om met haar elftallen zo hoog mogelijk te spelen. Aan de andere kant is het van groot belang dat iedere speler van VVOR het naar zijn/haar zin heeft bij de club. M.a.w. het speelgenot is van groot belang, zowel op prestatieniveau dan wel in de lagere klassen.

Lid worden van VVOR betekent dat positief gedrag geëist en gewaardeerd wordt.
Van de ouders wordt verwacht, dat wanneer hun zoon of dochter lid wordt van VVOR, ook zij een positieve bijdrage leveren in houding en gedrag en tevens meedraaien in het vrijwilligerswerk. Zij worden er dan ook op aangesproken wanneer dit achterwege blijft.

Al met al, denk ik, dat het een uitstekende reden is om lid van VVOR te worden en te blijven.

PFhenkvanderlindenHenk van der Linden,
secretaris VVOR