Coronaprotocollen

Voor de coronaprotocollen verwijzen we naar NOC*NSF.

Het protocol is een update per 25 september 2021. Van belang is o.a. de volgende aanscherping voor de kantine:

‘Voor het nuttigen van eten en drinken binnen in het afgescheiden gedeelte heeft u een Coronatoegangsbewijs nodig’ 

Dit wordt als volgt beschreven:

Horeca en sport
Vanaf 25 september 2021 is het mogelijk toegang tot horeca te krijgen met een coronatoegangsbewijs. Voor de sport zijn er een aantal uitzonderingen hierin. Zo is het mogelijk om een deel van de sportkantine/sportaccommodatie en de daarin aanwezige horeca af te scheiden van de rest van de ruimte zodat de sportkantine/sportaccommodatie gebruikt kan blijven worden ook zonder coronatoegangsbewijs. Belangrijk hierbij is dat er een duidelijk afgescheiden gedeelte voor de horeca daarbinnen zichtbaar moet zijn met bijv. een lint, tape of een plantenbak.

Wanneer er wel CTB (Coronatoegangsbewijs) nodig is:
• voor het zittend nuttigen van eten en drinken binnen in het afgescheiden gedeelte
voor horeca;
• wanneer de sportbeoefening in de horeca plaatsvindt, bv. darts of biljart in een
café/restaurant.
Wanneer er geen CTB (Coronatoegangsbewijs) nodig is:
• voor het gebruik van terrassen buiten en het afhalen van eten en drinken;
• het nuttigen van afgehaald eten en drinken buiten het afgescheiden horeca
gedeelte;
• voor het beoefenen van sport in bijv. buurthuizen, mits het horeca gedeelte
afgescheiden is van de andere activiteiten.