Ereleden / Leden van verdienste

Erevoorzitter J.G.Bal
Ereleden H.v.d.Linden
J.G.Bal
J.Dekker †
H.Harreman †
P.de Kievit †
M.v.d.Kleij †
L.Lagerweij
J.P.Roos
J.v.d.Steen †
C.H.Stoks
A.H.de Vaal †
Leden van verdienste J.Bredius
mw.J.de Bruin-Schoonewille
M.van der Burgt
A.C. Kooreman
H.van der Linden
R.van der Linden
A.Menses †
L.Mulders
B.G.de Ruiter †
J. Scholten
J.P.Smit
A.Vonk
J.Vonk sr
G.de Widt
W.van Haaren
K.van Engelenburg †