Opzeggen

Indien u of uw kind besluit om op te zeggen als lid van VVOR, dan vragen we u om dit te doen middels een mail.
Jeugdleden doen dit via mailadres jeugdbestuur@vvor.nl
Senioren en niet spelende leden doen dit via mailadres secretarisvvor@hotmail.com