Opzeggen

Indien u of uw kind besluit om op te zeggen als lid van V.V.O.R., dan vragen we u om dit te doen middels een mail aan de jeugdcommissie:
jeugdbestuur@vvor.nl