Alg.Ledenvergadering (agenda)

Agenda Algemene Ledenvergadering Datum: 12 december 2022Locatie: Kantine VVORAanvangstijd: 20:00 uur Opening Ingekomen stukken Notulen vergadering 05-04-2022 Jaarverslagen jeugdcommissie en normen en waarden commissie seizoen 2021/2022 Financieel jaaroverzicht Verslag kascontrolecommissie seizoen 2021/2022 Vaststellen kascontrolecommissie Vaststelling begroting Vaststellen contributie 2023/2024 Vacatures: Voorzitter aftredend en herkiesbaarCommissieleden t.b.v. wedstrijdsecretariaat en technische commissieVrijwilligerscoördinator en contactpersonen financieel en veilige omgeving Verder lezen…