Privacyverklaring

Op 25 mei 2018 trad de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) in werking. Deze Europese privacywet verplicht organisaties, zoals voetbalverenigingen, onder meer om aan te geven hoe ze met persoonsgegevens omgaan. Dat moet in een op maat gesneden privacyverklaring. Zie hieronder:

AVG-verklaring-v2018-05-30-204913