Uitleg inzet leden

Beste Leden van V.V.O.R.

Als vereniging wil je graag zorgen voor een seizoen met veel sportiviteit en spelplezier voor jeugd en senioren. V.V.O.R werkt hieraan om het een ieder zo goed mogelijk naar het zin te maken. In de vereniging zijn veel leden die zich inzetten voor de vereniging wat nodig is anders wordt het onbetaalbaar voor V.V.O.R. en haar leden. Conclusie een verenging bestaat uit de inzet van de leden zelf. Gelukkig hoeft niet iedereen zich voor de vereniging in te zetten maar het dienen er wel veel te zijn. We hebben het hierbij niet alleen over het bestuur maar ook over leden die zich inzetten om de kantine te kunnen laten functioneren, de inzet van leden om de velden zo optimaal mogelijk te kunnen gebruiken, het wassen van de tenues en ga zo maar door. Allemaal ouders van kinderen die zich hiervoor inzetten maar ook seniorenleden die beschikbaar zijn om een dag te klussen of een toernooi willen organiseren.

Hoe heeft V.V.O.R de inzet van haar leden geregeld?

We maken onderscheid tussen inzet voor de vereniging en inzet voor het team. Inzet voor de vereniging kan worden afgekocht.

Inzet voor de teams (dient door het team zelf geregeld te worden):

Voor de JO8 t/m JO12 zijn een teamleider en trainer en indien gewenst een assistent trainer nodig (deze functies worden gezien als inzet voor de vereniging) daarnaast scheidsrechters en indien gewenst door het team een lijnrechter nodig.

Voor de teams JO13 t/m JO19 en MO elftallen is het hetzelfde als JO8 t/m JO12 alleen de scheidsrechter is een wordt gevraagd vanuit de scheidsrechters poule van VVOR, dit zijn ook vrijwilligers. Assistent-scheidsrechters worden door het team geleverd, maar is echter geen inzet voor de vereniging.

Inzet voor de vereniging:

Naast inzet voor het team hebben we ook inzet nodig voor de vereniging. Leden of ouders van jeugdleden die bar of keukendienst willen doen of, iets meer inzet, als wedstrijdsecretariaat of een commissies willen bemannen zoals sponsor commissie, normen en waarden commissie enz…. Voor meer info zie hier.  Indien er leden zijn die zich hiervoor willen opgeven dan kunnen zij een e-mail sturen naar vvorvrijwilliger@gmail.com.

Om dit allemaal wat meer waarde te geven registreren we de inzet van de leden of ouders van leden. We gaan er vanuit dat een ieder zich inzet en mocht dat niet kunnen om wat voor een reden dan ook dan kan men de inzet afkopen voor Euro 50,– per familie.

M.b.t. de inzet van de leden voor de vereniging is de afgelopen jaren al het nodige geïnventariseerd wie wat wil en kan doen en we afkoopt. Aan het begin van het seizoen wordt dit nog met de leden afgestemd of hij of zij nog steeds beschikbaar is of wil gaan afkopen of andersom.

Voor leden die niet ingezet worden voor het team maar wel voor de vereniging wordt verwacht dat zij minstens 3 keer vrijwilligerswerk doen voor de vereniging.  Indien men daar niet aan komt wordt alsnog vanuit gegaan dat de inzet afgekocht wordt en wordt men in de tweede helft van het seizoen hierover geïnformeerd.

Een lid wordt ingepland door de vrijwilligers coördinator op een zaterdag.  Dit kan dus op een dag zijn dat uw kind niet thuis speelt. Mocht u onverhoopt niet kunnen dan kunt u met een ander lid ruilen.  De leden die zich willen inzetten voor de keuken of kantine staan op de website onder schema inzet leden zodat u zelf kunt kijken of u met iemand kunt ruilen. Indien men twee keer afwezig is zonder dit te melden en een andere vrijwilliger daarvoor te vragen wordt alsnog de afkoopsom vrijwilligerswerk in rekening gebracht.

Dank voor het lezen van dit bericht. Als u nog vragen heeft dan kunt u deze sturen naar vvorvrijwilliger@gmail.com

Met vriendelijke groet,
Anja Masmeijer
Coördinator inzet leden V.V.O.R.
P.s. Vereniging bestaat uit leden maar vooral de inzet die zij ervoor over hebben.
E-mail:    vvorvrijwilliger@gmail.com