Vrijwilligersbeleid

Van elk lid wordt verwacht dat hij/zij zich op een of andere wijze een beperkt aantal uren per seizoen inzet voor de vereniging. (Bij Jeugdleden F pupillen t/m C junioren wordt verwacht dat min 1 van de ouders zich inzet als vrijwilliger. Van A en B junioren wordt verwacht dat deze zelf de vrijwilligerstaken kunnen uitvoeren)
Zonder deze verplichting kan de club niet voortbestaan. In beginsel kunnen vrijwilligers op alle functies of deelfuncties worden ingezet. Te denken valt aan de taak van leider, scheidsrechter, grensrechter, trainer, medewerker op het wedstrijdsecretariaat, bestuurslid, materiaalverzorger of kantinemedewerker,steward.

In het kader van tijdbesparing kunnen afspraken gemaakt worden over het door meerdere personen vervullen van één taak. De moderne mens heeft het nu eenmaal druk.
Op de Algemene ledenvergadering van november 2007 is een beleidsstuk vastgesteld, dat van ieder lid en/of ouder van jeugdlid verwacht wordt dat zij minimaal 2 uur per maand deel neemt aan vrijwilligers werk.

Hoe gaat dit in zijn werk:

Bij aanmelding van een nieuw lid wordt altijd verwacht dat 1 van de ouders het aspirant-lid begeleid. Tijdens een intake gesprek met het jeugdbestuur wordt o.a. aangeven dat men van de ouders dan wel van de aspirant-leden verwacht dat men deel neemt aan een van de vrijwilligerstaken. Is dit om wat voor reden niet mogelijk kan de vrijwilligerstaak worden afgekocht d.m.v. een afkoopbedrag van € 50,- per seizoen. Dit wordt vast gelegd op een intakeformulier, dat door de ouders / aspirant-lid wordt ondertekent.

De gegevens worden verwerkt. Onder het kopje “Schema inzet leden” kunt u zich opgeven voor vrijwilligerswerk of wijzigingen doorvoeren indien gewenst. Aan de hand van deze gegevens wordt een planning gerealiseerd of wordt een factuur toegezonden.

Wil men aan geen van de voorwaarden meewerken, dan is lid worden van VVOR niet mogelijk.