CLUB van 100

Algemeen
Sinds de lente van 2012 heeft V.V.O.R. een club van 100 in het leven geroepen. De drijvende kracht achter de club van 100 is Danny Bosch. Hij zorgt voor de ledenwerving, de inning van de bijdragen en de administratie. Het lidmaatschap bedraagt minimaal 25 euro per jaar, hetgeen betekent dat met 100 leden jaarlijks een bedrag van ongeveer 2.500 euro aan opbrengsten gegenereerd zou moeten worden.

DoelstellingClub100bord
Het doel van deze club is jaarlijks een aanzienlijk bedrag binnen te halen waarmee V.V.O.R. specifieke behoeftes kan vervullen. Dit jaar is de opbrengst gebruikt om de kantine en de commissiekamer van binnen op te knappen. Mocht in een jaar uiteindelijk een bedrag overgehouden worden dan blijft dat ter beschikking van de club van 100. Tijdens de jaarlijkse ledenvergadering zal hierover worden gerapporteerd. De doelstellingen worden door het bestuur vastgesteld, suggesties zijn van harte welkom.
Gerealiseerde zaken zijn:

  • Opknappen van de keuken;
  • buitenmeubilair en plantenbakken;
  • Mascottepak van Venny de Vos. Venny maakt iedere thuiswedstrijd van het eerste elftal zijn opwachting op de Venhoeve;

Mogelijke doelstellingen voor de komende jaren zouden kunnen zijn:

  • Vervangen van de keukenapparatuur;
  • Het vervangen van de dug-outs op het hoofdveld.

Het club van 100 bord
In de kantine van V.V.O.R. hangt een bord waarop alle honderd leden een klein bordje hebben hangen met hun eigen naam, bedrijfsnaam of pseudoniem.
‘The Letterfreak’ heeft het bord kosteloos gefabriceerd waarvoor wij haar nogmaals willen bedanken. Voor de kleine bordjes moeten overigens wel kosten worden gemaakt.

De stand van zaken
Op dit moment hebben we weer ruimte voor nieuwe leden.
Speciale dank gaat uit naar een aantal bedrijven dat voor een lidmaatschap heeft gekozen:

Staalhandel Van Zijl
Delroma Cleaning Service
Schotte Vastgoed
DSV Road -Waddinxveen
@dministratiekantoor Dirven
Van Zijl Constructie
Dutch Branding

AanmeldenDannyBosch
Indien u belangstelling heeft om lid te worden kunt u dit rechtstreeks bij Danny Bosch kenbaar maken via 06-1074 0526 .

Indien u liever een mailtje stuurt kan dat via info@vvor.nl Uw mail zal dan naar Danny worden doorgestuurd.