Uw bijdrage aan de verbouwing kantine … !

Oproep aan de VVO-ers, ouders, verzorgers en supporters! Help VVOR toekomstbesteding te maken !!

We gaan de kantine verbouwen en willen extra kleedkamers plaatsen:
• De toiletten worden verplaatst naar achter in kantine: meer privacy;
• Een van de toiletten wordt een mindervaliden toilet;
• Toegang direct op de kop van de kantine: meer ruimte om binnen te komen en voor de sporttassen;
• Meer kleedruimte (van 8 naar 10 kleedkamers;
• Een nieuwe pui over de gehele lengte van de kantine;
• Een nieuwe vloer van hal tot en met de kantine;

VVOR komt echter nog een aanzienlijk bedrag tekort om alle wensen in te kunnen vullen.
Als we allemaal echter ons steentje bijdragen komen we een heel eind !!

Wij hopen op uw bijdrage voor de verbouwing, zodat we volgend seizoen een clubhuis hebben dat nog minimaal 25 jaar mee kan !!!
Bedankt vast namens heel VVOR.
Herman van den Dool
Voorzitter VVOR

WAT VRAGEN WE VAN U – HOE KUNT U MET UW BIJDRAGE HELPEN OM VVOR TOEKOMST BESTENDIG MAKEN?

1. Wil je een eenmalige bijdrage doen voor de verbouwing? Dan ontvangen wij die graag op bankrekeningnummer NL04 INGB 0000 443335, t.n.v. VVOR, o.v.v. ‘verbouwing clubhuis 2018’. Het bedrag bepaal je zelf; elke bijdrage is van harte welkom.

2. Heb je ideeën voor een actie om geld voor de verbouwing in te zamelen? Denk bijvoorbeeld aan een BBQ, gesponsorde avondvierdaagse of sponsorloop met je team, waarbij je familie, vrienden, kennissen of de buurt kan vragen om een bijdrage. Laat ons dit dan weten via: actie@vvor.nl zodat we samen kunnen kijken hoe we je plan kunnen ondersteunen.

3. Denk je dat je kan bijdragen aan sponsoring? Bijvoorbeeld omdat je een bedrijf hebt of een bedrijf kent dat misschien wil sponsoren. Laat ons dat dat ook weten via: sponsoring@vvor.nl zodat we de potentiële sponsor vanuit de club kunnen benaderen.