Prijzen gezocht voor Rad van Fortuin

VVOR wil op zaterdagen het Rad van Fortuin laten draaien. Daar horen prijsjes en prijzen bij.

Heeft u artikelen die daarvoor in aanmerking komen (als partikulier) of heeft u zakelijk interesse om ons hierbij te helpen, dan horen wij dat graag.

Prijzen kunnen aan bestuursleden afgegeven worden of aan de bar kan ook.

Over een eventuele tegenprestatie kan gesproken worden.

Het bestuur.