VVOR investeert in de toekomst !

Het zal je niet zijn ontgaan dat VVOR uit haar jasje is gegroeid. De afgelopen jaren zijn er veel leden bijgekomen, maar de huisvesting is daarbij niet in de pas gebleven. Hier komt binnenkort verandering in. De Algemene Leden Vergadering van VVOR heeft besloten om te investeren in de toekomst:  tijdens de zomerstop start de verbouwing en uitbreiding van het clubhuis  (twee nieuwe kleedkamers, een verzorgingsruimte en een nieuwe pui).

Aan een dergelijk ingrijpende verbouwing hangt een flink kostenplaatje. Naast eigen vermogen, subsidies, maatschappelijke fondsen en sponsors, doen wij ook een beroep op jullie – onze leden – om te sponsoren of andere initiatieven te nemen om gelden te werven.

De komende maanden zal je steeds meer van de plannen zien en horen. Wij hopen dat we mogen rekenen op jullie bijdrage en inzet om zoveel mogelijk geld te verzamelen.

HELP VVOR TOEKOMSTBESTENDIG TE MAKEN!