Terugblik en vooruitblik door het bestuur

Beste leden van VVOR,
het voetbalseizoen 2020-2021 nadert zijn einde en vanuit de overheid zijn de versoepelingen vooralsnog achterwege gebleven. Het bestuur wil op dit moment terug- en vooruitblikken.

De KNVB biedt voor het amateurvoetbal om het seizoen nog op sportief gebied positief af te sluiten, een perspectief: ‘de Regiocup’. In deze Regiocup worden wedstrijden gespeeld tegen clubs uit de regio. Indien vanuit de overheid de benodigde versoepelingen worden doorgevoerd zullen op de Venhoeve ook weer activiteiten worden georganiseerd.

De amateursport is buiten de contributies afhankelijk van sponsoring en kantineopbrengsten. Het blijft een moeizaam seizoen, maar mede door opgezette acties, maximaal gebruik te maken van regelingen van de overheid en strak te sturen op de uitgaven kunnen we met gepaste trots melden dat de cijfers, zoals het er nu voor staat, aangeven dat we het seizoen financieel met een positief resultaat kunnen gaan afsluiten.
Voor het seizoen 2021-2022 verwachten en hopen we dat het een positief jaar gaat worden, zowel sportief als financieel.

Aan onze oproep in de ALV van december 2020 is door een aantal leden gehoor gegeven en heeft het bestuur ondersteuning gekregen op het vlak van secretariaat en sportlink, onderhoud en wedstrijdzaken.
Jaimo van Gestel gaat ondersteuning verlenen in Sportlink en we hebben een overeenkomst gesloten met een softwareleverancier voor het gebruik van een spelervolgsysteem waarin de jeugd gevolgd kan worden in hun ontwikkeling en de trainers gebruik kunnen maken van elkaars trainingen.
Mike Lancel gaat facilitaire zaken en onderhoud coördineren en eventueel ondersteunen en meehelpen bij de uitvoering van deze werkzaamheden.
Randy Rademaker wordt coördinator en aanspreekpunt voor de senioren.
Voor een aantal andere taken zijn we nog in gesprek met leden.
Achter de schermen wordt er hard gewerkt aan verbeteringen en uitbreiding in de organisatie en zal binnenkort het visiedocument 2021-2025 op de site worden geplaatst.

De leden en vrijwilligers worden bedankt voor het vertrouwen en loyaliteit richting de club. We zien u graag in het restant van het seizoen en volgend seizoen op en langs de velden, op het terras of in kantine bij VVOR.

Blijf gezond.
Het bestuur