Aandacht voor Contributiebetaling seizoen 2022-2023

Beste VVO’-ers,
De verzoeken om de contributie voor het komende seizoen 2022-2023 te betalen zijn weer de deur uit gegaan. Dit is uit kostenoverwegingen per mail gedaan. Dus graag attent zijn hierop. Check eventueel uw spam box. De mailadressen zijn gebruikt zoals bekend in sportlink, evenals de emailadressen die de ouders als contactpersoon hebben aangegeven.

Het niet ontvangen van een fysieke factuur of het geregistreerd staan van een onjuist emailadres is geen reden om de contributie niet te betalen. Denk met de club mee, zorg dat de contributie op tijd betaald is (vóór 1 september) en bespaar de club extra incasso activiteiten. Kijk naar de contributiebedragen op de website van VVOR en maak de contributie over.

Hoe maak ik de contributie over?
Op rekening NL04INGB0000443335 t.n.v. de penningmeester VVOR te Barendrecht
Voor een correcte verwerking van de ontvangen contributiebedragen is het van belang dat u de volgende informatie meegeeft:
– Naam speler + indien bekend het elftal of de leeftijdscategorie
– “Contributie 2022-2023”
Wij verzoeken u de contributie voor de vervaldatum op rekening NL04INGB0000443335 t.n.v. de penningmeester te Barendrecht over te maken.

Vragen
Mocht u vragen hebben m.b.t. het lidmaatschap, dan kunt u die richten aan het secretariaat van VVOR. email: contributie@vvor.nl of VVOR, Postbus 5174, 2900 ED Capelle aan den IJssel.

Opzegging
Evt opzegging van het lidmaatschap moet voor 31-08 2022 gebeuren, na 1 september wordt er € 50,00 administratiekosten in rekening gebracht.

Vrijwilligerswerk / afkopen 50 euro
Van ieder lid van VVOR wordt verlangd dat hij of zij deelneemt aan het vrijwilligerswerk. Voor jeugdleden betreft dit 1 van de ouders of verzorgers. Bent u niet in staat of wilt u hieraan niet deelnemen dan kunt u deze taak afkopen. Het afkoopbedrag bedraagt € 50,00.
Wij verzoeken u dan om het contributiebedrag te verhogen met €50,- en wij zullen dit verwerken in het sportlink bestand als afgekocht vrijwilligerswerk.
Uiteraard vinden wij het geweldig als u al vrijwilliger bent of dat u zich aanmeldt als vrijwilliger, immers zonder vrijwilligers houdt de club op met bestaan. Was u vorig seizoen al vrijwilliger, dan staat dit vermeld in Sportlink.
Graag vrijwilliger worden? Meldt u zich dan voor een taak aan op mailadres : contributie@vvor.nl

Betalingsregeling
Het bestuur maakt u er op attent dat de mogelijkheid bestaat om evt. een betalingsregeling te treffen.
Meld dit dan per email: contributie@vvor.nl

Tegemoetkoming contributie
Eveneens maakt het bestuur u er op attent er ook mogelijkheden zijn om via de jeugdsportfondsen; Jeugdfonds Sport& Cultuur Rotterdam en Jeugdfonds Sport& Cultuur Zuid-Holland betalingsregelingen aan te vragen. Deze actie moet u dan wel zelf ondernemen.

Het bestuur wenst u een fijn en sportief seizoen toe.