Agenda ALV 17-12-2019

Agenda Algemene Ledenvergadering

Datum: 17 december 2019
Locatie: Kantine VVOR
Aanvangstijd: 20:00 uur

• Opening
• Bestuurssamenstelling:
       – voorzitter benoeming
• Ingekomen stukken
• Notulen vergadering 4-12-2018
• Jaarverslagen jeugdsecretaris en normen en waarden commissie seizoen 2018/19
• Financieel jaaroverzicht
• Verslag kascontrolecommissie seizoen 2019/2020
• Vaststellen kascontrolecommissie
• Vaststelling begroting
• Vaststelling contributie seizoen 2020/2021
• Evt mededelingen diverse commissies( jeugd- sponsor-,activiteiten- kantine- scheidsrechter-toernooi-commissie)
• Voortgang, terugkoppeling stand van zaken Normen & Waardencommissie.
• financiële status en voortgang verbouwing,
• Rondvraag
• Sluiting.

.
* Vragen/extra agendapunten dienen 48 uur van te voren schriftelijk te worden ingediend bij het secretariaat