Contributie betalen voor 15 okt

Beste leden van VVOR. Jaarlijks bent u als lid verplicht de contributie te betalen voor het begin van het nieuwe seizoen, dit jaar voor 1 september. Op dit moment is van de jeugd ca. 45% en bij de senioren 30% van de contributies ontvangen.

Het verzoek is om voor 15 oktober 2021 de contributie te betalen. Het te betalen bedrag en rekeningnummer kunt u hier vinden.

Met de inkomsten van de contributie betaalt VVOR alle kosten zoals de huur van de velden, gas en elektra, onderhoud van de kantine en kleedkamers en de aanschaf van materialen zoals ballen.

Het is dus van groot belang dat de contributie op tijd wordt betaald.

Vanzelfsprekend houdt VVOR rekening met de financiële situatie van de leden en is er de mogelijkheid om een betalingsregeling met het bestuur af te spreken.  

Indien de contributie niet voor 15 oktober 2021 wordt betaald of een regeling wordt getroffen zijn we helaas genoodzaakt om de betreffende speler of wedstrijd te blokkeren, dit geldt ook voor de trainingen.