Contributie – betalen vóór 30 november

Beste leden van VVOR.
Jaarlijks bent u als lid verplicht de contributie te betalen voor het begin van het nieuwe seizoen, dit jaar voor 1 september. Op dit moment is ca. 50% van de contributies ontvangen.

Deadline
Het verzoek is om voor 30 november 2021 de contributie te betalen. Het te betalen bedrag en rekeningnummer kunt u < hier > vinden.

Noodzaak
Met de inkomsten van de contributie betaalt VVOR alle kosten zoals de huur van de velden, gas en elektra, onderhoud van de kantine en kleedkamers en de aanschaf van materialen zoals ballen. Het is dus van groot belang dat de contributie op tijd wordt betaald.

Betalingsregeling
Vanzelfsprekend houdt VVOR rekening met de financiële situatie van de leden en is er de mogelijkheid om een betalingsregeling met het bestuur af te spreken.

Schorsing
Indien de contributie niet voor 30 november 2021 wordt betaald of een regeling wordt getroffen zijn we helaas genoodzaakt om de betreffende speler te schorsen en/of teams uit de competitie te halen. De schorsing geldt ook voor de trainingen.